جزییات شناساگر

Hypocotyl length

In cm, on 10 random seedling length from hypocotyl base to fully expanded primary leaves

محصول
Yardlong bean
نسخه
2018
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
0Short(<3 cm)
3Moderately short(3.1-5 cm)
5Moderately long(5.1-7 cm)
7Long(>7 cm)

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
cc9c14db-d1a7-4f0d-b1ac-20add31531d6
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 octobre 2018