جزییات شناساگر

Days to flower

Number of days from sowing seed to first observed flower

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
نام پایگاه داده
DAYSFLOWER

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
e7b6ffca-2f45-4189-bcbe-df4c663ee18d
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
28 Dezember 2018