جزییات شناساگر

Resistance to damping-off

Level of resistance to preemergence damping-off caused by Pythium ultimum or other spp.

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
BIOTICSTRESS
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
DAMPOFFRES
مقدار کمینه مجاز
1
مقدار بیشینه مجاز
5

مقیاس


اعداد صحیح
1
2
3
4
5

Legend:

1
Susceptible
3
Moderately susceptible
5
Resistant

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
ec1a2346-d651-45d3-96a7-20741a760f0e
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸