جزییات شناساگر

Fruit shell hairiness

محصول
Baobab
نسخه
1.0
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
1Evenly hairy
2Partly hairy
3Not hairy

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
fbac6671-854b-4991-94f2-6c9857aeb367
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹