جزییات موسسه

CSIRO Division of Plant Industry, Institute of Plant Production and Processing
کد موسسه
AUS001
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۳۵٫۱۳
طول جغرافیایی
۱۴۹٫۰۸