جزییات موسسه

Herbarium of the Northern Territory
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۲۳٫۴۲
طول جغرافیایی
۱۳۳٫۵۲