جزییات موسسه

Horticultural Research and Advisory Station, Department of Agriculture
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۳۳٫۲۵
طول جغرافیایی
۱۵۱٫۱۷