جزییات موسسه

Embrapa Amazônia Oriental
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱٫۲۷
طول جغرافیایی
‎−۴۸٫۲۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
cassava
نامشخص
۱٬۶۳۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Mandioca
۵۴۹
Açai-do-pará
۳۰۰
Tucumã
۲۱۵
Cupuacu
۱۹۲
Hevea
۱۳۴
سایر
۷۹۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Manihot
Euterpe
Astrocaryum
Theobroma
Oenocarpus
سایر
۷۲۴
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Manihot esculenta
Euterpe oleracea
Astrocaryum vulgare
Theobroma grandiflorum
Hevea sp.
سایر
۷۹۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۴ ژوئن ۲۰۲۰
۴ فوریه ۲۰۲۰
۳ فوریه ۲۰۲۰
۴ اکتبر ۲۰۱۹
۱۱ آوریل ۲۰۱۹
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,185 عبارت است از 3.78. نمره کمینه 2.25 و نمره بیشینه 5.70 است.