CPATU BRA018

Embrapa Amazônia Oriental

رکوردها در Genesys:

1,288

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

مانیوک
549
نامشخص
739

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 1,288 معادل ‎3.46‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.25‎ و حداکثر امتیاز ‎4.25‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت