CPAA BRA027

Embrapa Amazônia Ocidental

رکوردها در Genesys:

1,718

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

مانیوک
535
نامشخص
1,183

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 1,718 معادل ‎3.63‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.05‎ و حداکثر امتیاز ‎4.20‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت