جزییات موسسه

Embrapa Amazônia Ocidental
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۳٫۰۶
طول جغرافیایی
‎−۶۰٫۰۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
cassava
نامشخص
۱٬۱۸۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Mandioca
۶۷۰
Dende
۳۲۹
Guarana
۳۰۷
Cupuacu
۲۵۴
Caiaue
۲۴۶
سایر
۴۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Manihot
Elaeis
Paullinia
Theobroma
Croton
سایر
۲۶
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Manihot esculenta
Elaeis guineensis
Paullinia cupana
Theobroma grandiflorum
Elaeis oleifera
سایر
۴۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ ژوئن ۲۰۲۰
۴ فوریه ۲۰۲۰
۴ اکتبر ۲۰۱۹
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,853 عبارت است از 4.34. نمره کمینه 3.25 و نمره بیشینه 6.10 است.