جزییات موسسه

Potato Research Institute Havlickuv Brod Ltd.
کد موسسه
نوع
Private
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۹٫۳۸
طول جغرافیایی
۱۵٫۳۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۴۶۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
potato
۲٬۱۹۲
limeña potato
۱۸۹
Fendler's nighshade
۱۴
purple potato
۳
نامشخص
۲۶۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum tuberosum
Solanum sp.
Solanum bulbocastanum
Solanum brevicaule
Solanum berthaultii
سایر
۶۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,658 عبارت است از 5.47. نمره کمینه 2.30 و نمره بیشینه 7.50 است.