جزییات موسسه

Junta de Extremadura. Dirección General de Ciencia y Tecnología. Centro de Investigación Agraria Finca La Orden - Valdesequera.
کد موسسه
ESP010
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۸٫۸۴
طول جغرافیایی
‎−۶٫۶۷
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
نامشخص
۹٬۰۰۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Trebol subterraneo
۱٬۷۴۴
subterranean clover
۹۰۵
cluster clover
۷۰۵
Altramuz azul
۶۸۲
birdsfoot
۴۴۱
سایر
۳٬۹۳۲
نامشخص
۶۱۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium
Lupinus
Medicago
Ornithopus
Biserrula
سایر
۴۸۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium subterraneum
Trifolium glomeratum
Lupinus albus
Lupinus angustifolius
Ornithopus compressus
سایر
۳٬۴۷۴
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 February 2020
10 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 9,019 عبارت است از 7.09. نمره کمینه 1.90 و نمره بیشینه 8.60 است.