جزییات موسسه

School of Biological Sciences, The University of Birmingham
کد موسسه
GBR003
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
52.3
طول جغرافیایی
-1.5