NFC GBR030

National Fruit Collections, University of Reading

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

3,981

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سیب
3
نامشخص
3,978

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 3,981 معادل ‎3.23‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.70‎ و حداکثر امتیاز ‎3.30‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت