جزییات موسسه

University Botanic Garden, Cambridge University
کد موسسه
نوع
Governmental
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۲٫۲۲
طول جغرافیایی
۰٫۱۲