جزییات موسسه

University Botanic Garden, Cambridge University
کد موسسه
GBR037
نوع
Governmental
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
52.22
طول جغرافیایی
0.12