جزییات موسسه

National Institute of Agricultural Botany
کد موسسه
GBR040
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۲٫۲۲
طول جغرافیایی
۰٫۱۲