NASC GBR140

Nottingham Arabidopsis Stock Centre

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

684,495

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

نامشخص
684,495

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 684,495 معادل ‎6.47‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.05‎ و حداکثر امتیاز ‎8.10‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت