جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura Agrumicoltura - Sede di Roma
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۱٫۷۵
طول جغرافیایی
۱۲٫۲۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۳٬۸۵۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
۱٬۰۹۸
pear
۷۷۰
peach
۵۸۵
sweet cherry
۵۶۶
apricot
۲۸۸
سایر
۱٬۶۴۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Pyrus
Juglans
Actinidia
سایر
۳۲۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Prunus persica
Pyrus communis
Prunus avium
Prunus armeniaca
سایر
۱٬۳۱۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 4,956 عبارت است از 6.32. نمره کمینه 2.60 و نمره بیشینه 9.10 است.