جزییات موسسه

National Agricultural Research Center
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۲٫۰۷۹۸۶۴
طول جغرافیایی
۳۵٫۸۴۲۳۱۱