جزییات موسسه

Département de Recherches Rizicoles, FOFIFA
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.fofifa.mg
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱۸٫۹۰۶۰۹۶
طول جغرافیایی
۴۷٫۵۴۹۱۸۸