FRSBP MNE047

Center for Continental Fruit, Medicinal and Aromatical Herbs, Biotechnical Institute Podgorica

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

22

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سیب
19
نامشخص
3

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 22 معادل ‎7.60‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎7.60‎ و حداکثر امتیاز ‎7.60‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت