جزییات موسسه

Bunda College of Agriculture
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱۳٫۵۳
طول جغرافیایی
۳۳٫۴۹