PAN POL001

Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

692

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سیب
143
نامشخص
549

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 692 معادل ‎4.52‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.30‎ و حداکثر امتیاز ‎9.05‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت