IPRBON POL002

Potato Research Institute

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

1,365

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سیب زمینی
1,365

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

1,365

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

1,365

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 1,365 معادل ‎5.23‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎4.45‎ و حداکثر امتیاز ‎5.40‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت