IPRBON POL002

Potato Research Institute

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

1,394

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سیب زمینی
1,365
نامشخص
29

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

1,365

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

1,394

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 1,394 معادل ‎5.28‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.65‎ و حداکثر امتیاز ‎6.30‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت