PUL POL028

Department of Special Crops (Hop), Institute of Soil Science and Plant Cultivation

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

399

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

نامشخص
399

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 399 معادل ‎4.04‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.65‎ و حداکثر امتیاز ‎6.35‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت