PUL POL028

Department of Special Crops (Hop), Institute of Soil Science and Plant Cultivation

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

225

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

نامشخص
225

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 225 معادل ‎4.20‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.80‎ و حداکثر امتیاز ‎6.35‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت