MLOCHOW POL047

Plant Breeding Station

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

430

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سیب زمینی
359
نامشخص
71

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 430 معادل ‎6.98‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎4.45‎ و حداکثر امتیاز ‎8.10‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت