IHK UKR013

Ivano-Frankivs'k Institute of Agroindustrial Production

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

835

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

نامشخص
835

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 835 معادل ‎6.07‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.75‎ و حداکثر امتیاز ‎7.80‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت