جزییات موسسه

Vinnytsia State Regional Agricultural Experimental Station
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۹٫۱۳
طول جغرافیایی
۲۸٫۲۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
نامشخص
۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
black cumin
۱
bunias
۱
cup plant
۱
echinacea
۱
garden rhubarb
۱
سایر
۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Atriplex
Bunias
Echinacea
Nigella
Rhaponticum
سایر
۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Atriplex hortensis
Bunias orientalis
Echinacea purpurea
Nigella sp.
Rhaponticum carthamoides
سایر
۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ مه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 7 عبارت است از 4.06. نمره کمینه 3.75 و نمره بیشینه 4.15 است.