جزییات موسسه

Poltava State Regional Agricultural Experimental Station
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۹٫۳۴
طول جغرافیایی
۳۴٫۳۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
نامشخص
۱۱۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
medic
۱۳۷
vetch
۸۸
awnless brome grass
۲۹
red beet
۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Medicago
Vicia
Bromopsis
Bromus
Beta
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Medicago sp.
Vicia sativa
Vicia villosa
Bromopsis inermis
Medicago sativa
سایر
۳۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 256 عبارت است از 4.38. نمره کمینه 2.90 و نمره بیشینه 8.00 است.