جزییات موسسه

Poltava State Regional Agricultural Experimental Station
کد موسسه
UKR093
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
49.34
طول جغرافیایی
34.34
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
نامشخص
125
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
medic
136
vetch
88
awnless brome grass
29
red beet
2
alfalfa
1
نامشخص
5
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Medicago
Vicia
Bromopsis
Bromus
Beta
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Medicago sp.
Vicia sativa
Vicia villosa
Medicago sativa
Bromopsis inermis
سایر
35
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
130
97.5
65
32.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 256 عبارت است از 4.38. نمره کمینه 2.90 و نمره بیشینه 7.60 است.