NR6 USA004

Potato Germplasm Introduction Station, USDA-ARS

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

5,905

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سیب زمینی
4,355
نامشخص
1,550

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

4,355

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

5,905

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 5,905 معادل ‎6.91‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.45‎ و حداکثر امتیاز ‎8.25‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت

داده‌های ارائه شده قبل از 2014
3

درباره

این محتوا به زبان شما موجود نیست. لطفاً اگر می‌توانید به ترجمه آن کمک کنید با ما تماس بگیرید!