NCGRCD USA129

National Clonal Germplasm Repository for Citrus & Dates, USDA-ARS

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

1,779

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

نامشخص
1,779

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 1,779 معادل ‎4.39‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.20‎ و حداکثر امتیاز ‎7.00‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت

درباره

این محتوا به زبان شما موجود نیست. لطفاً اگر می‌توانید به ترجمه آن کمک کنید با ما تماس بگیرید!