DB NRRC USA970

Dale Bumpers National Rice Research Center, United States Department of Agriculture, Agricultural Research Services

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

33,960

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

برنج
33,960

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

33,960

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

33,960

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 33,960 معادل ‎6.36‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎4.20‎ و حداکثر امتیاز ‎7.50‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت

درباره

این محتوا به زبان شما موجود نیست. لطفاً اگر می‌توانید به ترجمه آن کمک کنید با ما تماس بگیرید!