Detaily genové banky

South Johnstone Research Station Queensland Department Primary Industries
Kód ústavu
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
-25
Zeměpisná délka
145
Nejvíce zastoupené plodiny
banana
Neurčeno
1
Nejvíce zastoupené názvy plodin
banana
281
Neurčeno
1
Nejvíce zastoupený Rod
Musa
Ensete
Nejvíce zastoupené Druhy
Musa aa
Musa aab
Musa acuminata
Musa aaa
Musa abb
Ostatní
47
Poslední aktualizace datové průvodky
21 srpen 2014
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 282 přírůstků je 4.80, s minimálním skóre 3.65 a maximálním skóre 4.95.