Detaily genové banky

AGES Linz - Austrian Agency for Health and Food Safety / Seed Collection
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
48,26
Zeměpisná délka
14,28
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
oat
pea
rye
Ostatní
111
Neurčeno
1 612
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Wheat
984
barley
761
kidney bean
394
oat
306
opium poppy
164
Ostatní
1 342
Neurčeno
1
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Hordeum
Phaseolus
Avena
Papaver
Ostatní
1 062
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Phaseolus vulgaris
Avena sativa
Papaver somniferum
Ostatní
1 283
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 3,952 přírůstků je 6.99, s minimálním skóre 3.45 a maximálním skóre 9.20.