Detaily genové banky

AGES Linz - Austrian Agency for Health and Food Safety / Seed Collection
Kód ústavu
AUT001
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
48,26
Zeměpisná délka
14,28
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
oat
pea
maize
Ostatní
59
Neurčeno
1 932
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Wheat
842
barley
689
$1
450
kidney bean
347
oat
276
Ostatní
1 347
Neurčeno
1
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Hordeum
Phaseolus
Avena
Papaver
Ostatní
1 062
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Phaseolus vulgaris
Avena sativa
Papaver somniferum
Ostatní
1 283
Poslední aktualizace datové průvodky
10 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 3,952 přírůstků je 6.99, s minimálním skóre 3.45 a maximálním skóre 9.20.