Detaily genové banky

Viticulture and Wine-making Research Institute
Kód ústavu
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
40,39
Zeměpisná délka
49,85
Nejvíce zastoupené plodiny
eggplant
tomato
Neurčeno
524
Nejvíce zastoupené názvy plodin
grape
514
black mustard
1
cabbage
1
date palm
1
eggplant
1
Ostatní
8
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Brassica
Diospyros
Solanum
Capsicum
Ostatní
3
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Brassica juncea
Brassica nigra
Brassica oleracea
Capsicum annuum
Ostatní
7
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 526 přírůstků je 7.36, s minimálním skóre 5.05 a maximálním skóre 7.85.