Detaily genové banky

Viticulture and Wine-making Research Institute
Kód ústavu
AZE007
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
40.39
Zeměpisná délka
49.85
Nejvíce zastoupené plodiny
eggplant
tomato
Neurčeno
524
Nejvíce zastoupené názvy plodin
grape
514
black mustard
1
cabbage
1
date palm
1
eggplant
1
Ostatní
8
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Brassica
Diospyros
Solanum
Capsicum
Ostatní
3
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Brassica juncea
Brassica nigra
Brassica oleracea
Capsicum annuum
Ostatní
7
Poslední aktualizace datové průvodky
7 January 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 526 přírůstků je 7.36, s minimálním skóre 5.05 a maximálním skóre 7.85.