Detaily genové banky

CRA-W, Centre wallon de Recherches agronomiques, Département de la Lutte Biologique et Ressources Phytogénétiques - Sélection céréalière
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
50,34
Zeměpisná délka
4,42
Nejvíce zastoupené plodiny
oat
barley
Nejvíce zastoupené názvy plodin
oats
515
barley
147
Nejvíce zastoupený Rod
Avena
Hordeum
Nejvíce zastoupené Druhy
Avena sativa
Hordeum vulgare
Avena nuda
Avena sterilis
Avena strigosa
Ostatní
5
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 662 přírůstků je 3.62, s minimálním skóre 2.20 a maximálním skóre 4.80.