Detaily genové banky

CRA-W, Centre wallon de Recherches agronomiques, Département de la Lutte Biologique et Ressources Phytogénétiques - Sélection céréalière
Kód ústavu
BEL001
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
50,34
Zeměpisná délka
4,42
Nejvíce zastoupené plodiny
oat
barley
Neurčeno
100
Nejvíce zastoupené názvy plodin
oats
435
barley
127
$1
100
Nejvíce zastoupený Rod
Avena
Hordeum
Nejvíce zastoupené Druhy
Avena sativa
Hordeum vulgare
Avena nuda
Avena sterilis
Avena strigosa
Ostatní
5
Poslední aktualizace datové průvodky
10 February 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 662 přírůstků je 3.62, s minimálním skóre 2.20 a maximálním skóre 4.80.