Detaily genové banky

CRA-W, Centre wallon de Recherches agronomiques, Département de la Lutte Biologique et Ressources Phytogénétiques - Ressources génétique fruitière
Kód ústavu
BEL019
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
50,34
Zeměpisná délka
4,46
Nejvíce zastoupené plodiny
apple
Neurčeno
338
Nejvíce zastoupené názvy plodin
apple
652
pear
230
cherry
49
european plum
38
$1
15
Ostatní
6
Nejvíce zastoupený Rod
Malus
Pyrus
Prunus
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus domestica
Pyrus communis
Prunus domestica
Prunus avium
Prunus cerasus
Ostatní
7
Poslední aktualizace datové průvodky
10 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 990 přírůstků je 3.54, s minimálním skóre 3.10 a maximálním skóre 3.85.