Detaily genové banky

Embrapa Cerrados
Kód ústavu
BRA034
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
-15.39
Zeměpisná délka
-47.38
Nejvíce zastoupené plodiny
cassava
Neurčeno
290
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Passiflora
116
Macauba
108
Maracuja-amarelo
18
Maracuja-grande
12
Maracuja
7
Ostatní
30
Nejvíce zastoupený Rod
Passiflora
Acrocomia
Manihot
Nejvíce zastoupené Druhy
Acrocomia aculeata
Passiflora hybr.
Passiflora edulis
Passiflora alata
Passiflora sp.
Ostatní
110
Poslední aktualizace datové průvodky
4 October 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 291 přírůstků je 3.54, s minimálním skóre 2.55 a maximálním skóre 4.20.