Detaily genové banky

Embrapa Cerrados
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
-15,39
Zeměpisná délka
-47,38
Nejvíce zastoupené plodiny
forages
cassava
Neurčeno
2 065
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Stylosanthes
946
Seringueira
571
Não informado
548
Brachiaria
318
Paspalum
137
Ostatní
536
Neurčeno
165
Nejvíce zastoupený Rod
Stylosanthes
Hevea
Brachiaria
Calopogonium
Passiflora
Ostatní
735
Nejvíce zastoupené Druhy
Hevea brasiliensis
Stylosanthes guianensis
Calopogonium mucunoides
Stylosanthes capitata
Brachiaria brizantha
Ostatní
1 565
Poslední aktualizace datové průvodky
4 February 2020
4 October 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 3,221 přírůstků je 3.27, s minimálním skóre 2.40 a maximálním skóre 4.45.