Detaily genové banky

Embrapa Pecuária Sul
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
-31,33
Zeměpisná délka
-54,09
Nejvíce zastoupené plodiny
forages
barley
Neurčeno
287
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Paspalum
283
Alfafa
146
Bromus
80
Trevo-branco
15
Não informado
11
Ostatní
41
Nejvíce zastoupený Rod
Paspalum
Medicago
Bromus
Trifolium
Hordeum
Ostatní
8
Nejvíce zastoupené Druhy
Medicago sativa
Paspalum urvillei
Bromus auleticus
Paspalum dilatatum
Paspalum pumilum
Ostatní
132
Poslední aktualizace datové průvodky
25 květen 2020
4 únor 2020
3 únor 2020
7 říjen 2019
4 říjen 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 576 přírůstků je 3.68, s minimálním skóre 2.40 a maximálním skóre 6.45.