Detaily genové banky

Junta de Castilla y León. Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Centro de Investigación de Zamadueñas
Kód ústavu
ESP109
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
41,39
Zeměpisná délka
-4,43
Nejvíce zastoupené plodiny
chickpea
carrot
lentil
forages
grasspea
Neurčeno
1 555
Nejvíce zastoupené názvy plodin
pea
954
Manzano
71
Peral
47
Lenteja
44
Garbanzo
42
Ostatní
274
Neurčeno
173
Nejvíce zastoupený Rod
Pisum
Malus
Lens
Pyrus
Cicer
Ostatní
417
Nejvíce zastoupené Druhy
Pisum sativum
Malus domestica
Lens culinaris
Pyrus communis
Cicer arietinum
Ostatní
419
Poslední aktualizace datové průvodky
11 February 2020
10 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 1,605 přírůstků je 5.15, s minimálním skóre 3.20 a maximálním skóre 8.45.