Detaily genové banky

College of Agriculture at Križevci
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
46,0275
Zeměpisná délka
16,5511
Nejvíce zastoupené plodiny
lettuce
tomato
pea
maize
Neurčeno
79
Nejvíce zastoupené názvy plodin
lettuce
31
pepper
27
tomato
22
bean
21
pea
11
Ostatní
32
Nejvíce zastoupený Rod
Lactuca
Capsicum
Phaseolus
Solanum
Pisum
Ostatní
29
Nejvíce zastoupené Druhy
Lactuca sativa
Capsicum annuum
Solanum lycopersicum
Phaseolus vulgaris
Pisum sativum
Ostatní
32
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 144 přírůstků je 7.61, s minimálním skóre 6.30 a maximálním skóre 8.75.