Detaily genové banky

CREA-Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica, sede di Fiorenzuola d'Arda
Umístění
Zeměpisná šířka
44.56
Zeměpisná délka
9.54
Nejvíce zastoupené plodiny
barley
oat
Neurčeno
159
Nejvíce zastoupené názvy plodin
barley
1,439
oat
900
triticale
159
Nejvíce zastoupený Rod
Hordeum
Avena
Xtriticosecale
Nejvíce zastoupené Druhy
Hordeum vulgare
Avena sativa
Xtriticosecale sp.
Avena strigosa
Avena byzantina
Ostatní
107
Poslední aktualizace datové průvodky
8 September 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
1300
975
650
325
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 2,498 přírůstků je 4.36, s minimálním skóre 2.60 a maximálním skóre 5.80.