Detaily genové banky

Agricultural Research and Development Station Simnic-Dolj
Kód ústavu
ROM008
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
44.23
Zeměpisná délka
23.48
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
soybeans
pea
maize
Neurčeno
773
Nejvíce zastoupené názvy plodin
corn
707
common wheat
487
flax
25
kidney bean
25
soya bean
25
Ostatní
69
Nejvíce zastoupený Rod
Zea
Triticum
Glycine
Hordeum
Linum
Ostatní
49
Nejvíce zastoupené Druhy
Zea mays
Triticum aestivum
Glycine max
Hordeum vulgare
Linum usitatissimum
Ostatní
50
Poslední aktualizace datové průvodky
8 January 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
900
675
450
225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 1,338 přírůstků je 4.62, s minimálním skóre 3.90 a maximálním skóre 6.10.