Detaily genové banky

Institute of Field and Vegetable Crops Novi Sad
Kód ústavu
SRB002
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
45.1
Zeměpisná délka
19.51
Nejvíce zastoupené názvy plodin
common bean
66
runner bean
13
snap bean
1
Nejvíce zastoupený Rod
Phaseolus
Nejvíce zastoupené Druhy
Phaseolus vulgaris
Phaseolus coccineus
Poslední aktualizace datové průvodky
8 January 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
50
37.5
25
12.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 80 přírůstků je 7.75, s minimálním skóre 6.35 a maximálním skóre 8.25.