Detaily genové banky

Institute of Agriculture & Cattle-breeding of the Western Region
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
49,5
Zeměpisná délka
24
Nejvíce zastoupené plodiny
oat
Neurčeno
564
Nejvíce zastoupené názvy plodin
oat
419
bean
143
vetch
116
haricot
109
lupine
80
Ostatní
116
Nejvíce zastoupený Rod
Avena
Faba
Vicia
Phaseolus
Lupinus
Ostatní
116
Nejvíce zastoupené Druhy
Avena sativa
Faba bona
Phaseolus vulgaris
Lupinus luteus
Linum usitatissimum
Ostatní
244
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 983 přírůstků je 5.76, s minimálním skóre 3.00 a maximálním skóre 8.05.