Detaily genové banky

Luganskaya Experimental Station
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
48,35
Zeměpisná délka
39,2
Nejvíce zastoupené plodiny
chickpea
pea
lentil
Neurčeno
1
Nejvíce zastoupené názvy plodin
chickpea
257
pea
147
lentil
20
melilot
1
Nejvíce zastoupený Rod
Cicer
Pisum
Lens
Melilotus
Nejvíce zastoupené Druhy
Cicer arietinum
Pisum sativum
Lens culinaris
Pisum arvense
Melilotus officinalis
Poslední aktualizace datové průvodky
7 září 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 425 přírůstků je 6.15, s minimálním skóre 3.90 a maximálním skóre 8.10.