Detaily genové banky

Luganskaya Experimental Station
Kód ústavu
UKR009
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
48,35
Zeměpisná délka
39,2
Nejvíce zastoupené plodiny
chickpea
pea
lentil
Neurčeno
26
Nejvíce zastoupené názvy plodin
chickpea
242
pea
137
$1
25
lentil
20
melilot
1
Nejvíce zastoupený Rod
Cicer
Pisum
Lens
Melilotus
Nejvíce zastoupené Druhy
Cicer arietinum
Pisum sativum
Lens culinaris
Pisum arvense
Melilotus officinalis
Poslední aktualizace datové průvodky
10 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 425 přírůstků je 6.15, s minimálním skóre 3.90 a maximálním skóre 8.10.