Detaily genové banky

Donets'k Experimental Station
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
48,06
Zeměpisná délka
37,54
Nejvíce zastoupené plodiny
tomato
Neurčeno
4
Nejvíce zastoupené názvy plodin
onion
2
cucumber
1
custard squash
1
tomato
1
Nejvíce zastoupený Rod
Allium
Cucumis
Cucurbita
Lycopersicon
Nejvíce zastoupené Druhy
Allium nutans
Allium shoenoprasum
Cucumis sativus
Cucurbita pepo
Lycopersicon esculentum
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 5 přírůstků je 6.15, s minimálním skóre 5.35 a maximálním skóre 6.85.