Detaily genové banky

Institute of Horticulture
Kód ústavu
UKR028
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
50,2
Zeměpisná délka
30,3
Nejvíce zastoupené plodiny
apple
Neurčeno
212
Nejvíce zastoupené názvy plodin
aster
93
apple
79
currant
26
red
25
strawberry
22
Ostatní
46
Nejvíce zastoupený Rod
Callistephus
Malus
Ribes
Rubus
Fragaria
Ostatní
46
Nejvíce zastoupené Druhy
Callistephus chinensis
Malus domestica
Rubus idaeus
Fragaria sp.
Malus pumila
Ostatní
72
Poslední aktualizace datové průvodky
10 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 291 přírůstků je 5.99, s minimálním skóre 3.45 a maximálním skóre 7.65.