Detaily genové banky

Crimean Pomological Station
Kód ústavu
UKR046
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
44.36
Zeměpisná délka
33.31
Nejvíce zastoupené názvy plodin
pear (tree)
624
apple (tree)
618
peach
331
apricot
200
(common) plum
170
Ostatní
387
Nejvíce zastoupený Rod
Prunus
Pyrus
Malus
Corylus
Persica
Ostatní
105
Nejvíce zastoupené Druhy
Pyrus sp.
Malus sp.
Prunus armeniaca
Corylus sp.
Prunus persica
Ostatní
733
Poslední aktualizace datové průvodky
8 January 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
900
675
450
225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 2,330 přírůstků je 4.69, s minimálním skóre 2.65 a maximálním skóre 7.90.