جزییات افزونه

IRGC 36
شماره افزونه
IRGC 36
کد موسسه
PHL001
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
1 January 1961
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
Ancestral information (pedigree)
FORTUNA/SERAUP BESAR 15
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES AT LOS BAÑOS (UPLB) - COLLEGE OF AGRICULTURE
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa Linnaeus
Crop
Rice
محصول
rice
نامهای افزونه
نام افزونه
FB 121
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۲٫۶۹۰۵۵۶
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۱۹٫۰۲۵۸۳۳
روش مختصات زمینی
GPG2-Country
مختصات مبهم
2834414
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۹٫۴۱۹٫۴۱۹٫۴۱۹٫۵۲۰۱۹٫۳۱۸٫۴۱۸٫۶۱۸٫۷۱۹٫۴۱۹٫۵۱۹٫۵
میانگین دما [°C]۲۳۲۳٫۱۲۳٫۲۲۳٫۳۲۳٫۶۲۲٫۹۲۲٫۲۲۲٫۸۲۳۲۳٫۸۲۳٫۵۲۳٫۲
بیشینه دما [°C]۲۶٫۶۲۶٫۸۲۷٫۱۲۷٫۲۲۷٫۳۲۶٫۶۲۶٫۱۲۷۲۷٫۴۲۸٫۳۲۷٫۶۲۶٫۹
بارش ماهانه [mm]۲۴۴۱۸۲۲۲۵۲۶۵۲۷۰۲۲۳۱۴۱۱۵۶۱۲۶۱۷۹۲۵۱۲۱۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۳٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۸٫۳
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۸٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۹٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۳
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۲٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۳٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۲٫۶
بارش سالانه [mm]
۲٬۴۷۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۷۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۲۶
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۳
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۷۶۰
بارش خشکترین ماه [mm]
۴۲۳
بارش گرمترین منطقه [mm]
۶۴۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۵۲۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:02e4f1cb-88f3-41b2-9c8a-79aa6c16db69
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ ژانویه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد