جزییات افزونه

CIP 420027
شماره افزونه
CIP 420027
موسسه دارنده
کد موسسه
PER001
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
October 1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
جمع‌آوری میدانی
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
CIP 420027
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Ipomoea
گونه
نام علمی
Ipomoea batatas (L.) Lam.
Crop
Sweetpotato
محصول
Sweetpotato
نامهای افزونه
نام افزونه
Zapallo
شماره جمع‌آوری
DLP 1914
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
October 1986
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
DLP 1914
موقعیت محل جمع‌آوری
0.2 Km Ne Cuaninbita
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷٫۶۰۰۸
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷۸٫۱۱۶۴
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲٬۲۵۱
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۹٫۸۹٫۵۹٫۴۹۷٫۲۵٫۴۵٫۴۵٫۸۷٫۱۸٫۵۸٫۲۸٫۶
میانگین دما [°C]۱۶٫۳۱۵٫۹۱۵٫۹۱۵٫۶۱۴٫۸۱۴۱۴۱۴٫۲۱۴٫۹۱۵٫۶۱۵٫۶۱۵٫۸
بیشینه دما [°C]۲۲٫۹۲۲٫۳۲۲٫۴۲۲٫۲۲۲٫۵۲۲٫۶۲۲٫۷۲۲٫۶۲۲٫۷۲۲٫۷۲۲٫۹۲۳٫۱
بارش ماهانه [mm]۸۶۱۰۸۱۴۰۷۷۲۲۹۵۶۲۲۶۷۵۹۶۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۵٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۴٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۳٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۵٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۷٫۷
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۴
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۴
بارش سالانه [mm]
۶۷۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۷۵
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۳۴
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۳۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:04fcf6c9-5e2f-40a3-88c5-061f3725be07
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
3 říjen 2020
ایجاد شد
10 únor 2017